POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

ONADA EDICIONS SL (d’ara endavant Onada), en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa  que  les  dades  personals  que  es  recullen  a  través  dels  formularis  del lloc web llibreriamaestrat.com s’han inclòs en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Onada.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Llibreria Maestrat.

Aquestes dades únicament se cediran a aquelles entitats que siguen necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Onada adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seua lliure circulació.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE) mitjançant un correu electrònic a: administracio@onadaedicions.com o un escrit a l’adreça: pl. de l’Ajuntament, local 3-5 – 12580 Benicarló.

L’usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades i a comunicar qualsevol canvi a Onada.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teues dades personals?

A Onada tractarem les teues dades personals obtingudes a través del lloc web llibreriamaestrat.com amb les finalitats següents:

 1. En cas de contractació dels béns i els serveis oferts a través de llibreriamaestrat.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, l’administració, la informació, la prestació i la millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a llibreriamaestrat.com.
 3. Enviar butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de llibreriamaestrat.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres s’han d’emplenar obligatòriament. És impossible dur a terme les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o no se’n sol·licite la supressió i durant el termini pel qual es puguen derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teues dades es realitza amb les següents bases jurídiques que el legitimen:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de llibreriamaestrat.com, els termes i les condicions de les quals es posaran a la teua disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en la mesura que te n’informem posant a la teua disposició aquesta política de privacitat, la qual després de llegir-la, en cas d’estar-hi conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com marcar una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilites les teues dades o ho faces de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teua sol·licitud. Així, doncs, serà del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Onada, llevat d’obligació legal.

Com a responsables del tractament de les dades, hem contractat els següents proveïdors de serveis, un cop s’han compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seua contractació:

 • (ENCARREGAT) Ramon París Peñaranda, amb domicili a Benicarló, NIF/CIF núm. 18924239E, presta serveis de encarregat del tractament

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en l’enllaç següent: https://llibreriamaestrat.com/privacy-policy/

Dades recopilades pels usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Onada no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

Onada informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es podran utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requerisca.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals

Drets de propietat intel·lectual de llibreriamaestrat.com

Onada és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how, i tots aquell drets que guarden relació amb els continguts del lloc web llibreriamaestrat.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web llibreriamaestrat.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seua disposició per llibreriamaestrat.com, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Onada disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta de les llicències i els drets necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l’usuari necessita l’autorització per escrit per part d’Onada. Queda prohibit que l’usuari accedisca, modifique, visualitze la configuració, l’estructura i els fitxers dels servidors propietat d’Onada. Així mateix, l’usuari assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seua.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per llibreriamaestrat.com i, en particular de:

 • La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’Onada, resulte violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet

L’usuari indemnitzarà Onada per les despeses que generés la imputació de llibreriamaestrat.com en alguna causa que fos responsabilitat de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Onada fa còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors. No obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Onada, quan aquesta pèrdua siga imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut es dega a causes atribuïbles a Onada.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Onada no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessen estat sol·licitades o expressament autoritzades pels seus destinataris.

En el cas d’usuaris amb els quals hi haja una relació contractual prèvia, Onada sí que està autoritzada a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de llibreriamaestrat.com que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seua identitat, podrà sol·licitar que no se li envie més informació a través dels canals d’Atenció al Client.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On Twitter